MSZ EN ISO 14001:2015 Környeztközpontú Irányítási Rendszer

A vállalkozások, termékek, szolgáltatások szoros kölcsönhatásban állnak a környezettel. Valamennyi ember kiemelt fontosságú kérdésként kezeli saját környezetének védelmét. A „saját környezet” összessége a teljes környezetünket, a Földet jelenti. A környezet esetleges károsítása erőteljes társadalmi válaszreakciókat vált ki, aminek a média is minden esetben tág teret ad. A környezettudatos magatartás kinyilvánítása és gyakorlata egyre inkább elvárt a gazdálkodó szervezetektől is.
A környezettudatos vállalati irányítás egyik eszköze a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), melynek követelményeit az ISO 14001-es szabvány írja le.
Miért alkalmazzuk a Környeztközpontú Irányítási Rendszert?
Valamennyi vállalkozás jövőjében meghatározó szerepe van annak, hogy mennyire képesek vezetőik a környezettudatos gondolkodás, cégirányítás, megvalósítására, mennyire helyezik előtérbe a környezetszennyezés elkerülését, a környezet megóvását, a gazdaságos energiafelhasználást. Az igazolt, környezettudatos magatartást helyezi előtérbe a nemzetközi és a hazai piac. A fejlett országok vásárlói már nem csak a minőséget követelik meg a termékekben, hanem elvárják az igazolt, környezeti szempontoknak megfelelő gyártást, szolgáltatást, működést. Amely vállalkozás erről nem vesz tudomást, saját magát szorítja ki a piacról. A rendszerszemléletű, környezetközpontú gondolkodás elősegíti a szigorodó hatósági elvárásoknak való megfelelést is. A környezet megóvása sokkal kisebb költséggel jár, mint a sérült környezet helyreállítása – a helyreállítás ma már minden esetben a károkozó felelőssége, költsége. Az ISO 14001-es szabványnak megfelelően kialakított Környeztközpontú Irányítási Rendszer a megelőzés egyik eszköze.
Mit jelent a Környeztközpontú Irányítási Rendszer?
A szabvány alapgondolata annak tudatosítása és szabályozása, hogy a vállalatok vezetőségének valamennyi döntésének egyik fókuszában a környezet, a környezetvédelem legyen. Alapvető feladat a cég működésével kapcsolatos valamennyi, a környezetvédelem témakörben érintett tevékenység környezetvédelmi helyzetének teljeskörű felmérése. A tények ismeretében a vezetőség meghatározza az elérendő célokat, a cég irányelveit (politikáját). A célok elérése érdekében szabályozza a működést, kitűzi és megvalósítja a szükséges programokat. A működő rendszer megfelelőségét és hatékonyságát adott időközönként felülvizsgálva, a szükséges korrekciókat végrehajtva biztosítja a szervezet a rendszer folyamatos fejlődését.
A Környeztközpontú Irányítási Rendszer tanúsításának előnyei:
A KIR tanúsítvány független szakértői vizsgálat alapján kiadott okirat, amely azt igazolja, hogy egy szervezet:
  • tevékenységét úgy végzi, hogy a környezet terhelési, szennyezési veszélyezettségét a minimálisra csökkentse,
  • a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében elkötelezett,
  • rendszeresen, folyamat- és rendszerszemlélettel vizsgálja felül és fejleszti a szervezet környezetvédelmi intézkedéseinek hatásosságát, működését.
A tanúsított rendszer:
  • javítja a szervezet versenyképességét, külső-belső megítélését, hírnevét, nemzetközi elismertségét,
  • segíti megelőzni a környezeti baleseteket, károkozásokat,
  • javítja a kapcsolatokat a piaci partnerek, a hatóság, a belső munkatársak körében,
  • növeli a szervezet környezeti értékmegóvás hatékonyságát, eredményességét,
  • bizonyíték a cég megfelelő környezetvédelmi gondosságára,
  • igazolása a hiteles környezetvédelmi teljesítménynek,
  • megbízható hátteret ad a hatósági ellenőrzésken való megfelelőséghez.