A nemzeti szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület, a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XVIII. Törvény alapján teszi közzé. A szabványok alkalmazása e törvény alapján önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezendően alkalmazandónak nyilvánítja. A szabványok előírásai szerint bármely szervezet tevékenységétől, méretétől, képességeitől függetlenül kiépíthet, működtethet, tanúsíttathat menedzsment rendszereket.

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer
A minőség és a megbízhatóság a világpiacon valamennyi szervezet számára létfontosságú kérdés. A versenyképesség és a működési rendszer, a szervezeti kultúra, a folyamatos fejlődés egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A megbízhatóság egyik fokmérője, hogy képes-e egy szervezet folyamatosan a vevői és a jogszabályi követelményeknek megfelelő terméket, szolgáltatást nyújtani partnerei részére. Többek között e kettős követelményrendszernek való megfelelés elősegítése érdekében hozták létre a Nemzetközi Szabványosítási Szervezetben az ISO 9001-es szabványt. Egy jól működő, az ISO 9001-es szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszer (MIR) keretet ad bármely szervezet részére ahhoz, hogy ezeknek a követelményeknek, elvárásoknak hosszútávon meg tudjon felelni.
Minőségirányítási Rendszer
MSZ EN ISO 14001:2015 Környeztközpontú Irányítási Rendszer
A vállalkozások, termékek, szolgáltatások szoros kölcsönhatásban állnak a környezettel. Valamennyi ember kiemelt fontosságú kérdésként kezeli saját környezetének védelmét. A „saját környezet” összessége a teljes környezetünket, a Földet jelenti. A környezet esetleges károsítása erőteljes társadalmi válaszreakciókat vált ki, aminek a média is minden esetben tág teret ad. A környezettudatos magatartás kinyilvánítása és gyakorlata egyre inkább elvárt a gazdálkodó szervezetektől is. A környezettudatos vállalati irányítás egyik eszköze a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR), melynek követelményeit az ISO 14001-es szabvány írja le.
Környeztközpontú Irányítási Rendszer
MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer
Az utóbbi évtizedekben jelentősen növekedett az élelmiszerek okozta megbetegedések száma. Ez a tendencia az iparilag fejlett és a fejlődő országokban egyaránt megfigyelhető és ennek következtében az élelmiszer-biztonság világszerte az érdeklődés középpontjába került. Korábban egy-egy élelmiszer-fertőzés, vagy egyéb szempontból veszélyes élelmiszer a világ adott szegmensének a helyi problémája maradt, addig ma már – a kereskedelem világszintűvé válása folytán – a kórokozók, az élelmiszerbiztonsági szempontból veszélyes termékek gyorsan eljuthatnak nagy távolságokra, növelve ezzel a potenciálisan veszélyeztetettek számát. A nemzetközi turizmus erősödése szintén elősegíti a betegségeket okozó mikroorganizmusok gyors szétszóródását. A lehetséges megbetegedések számának növekedése azzal a következménnyel jár, hogy valamennyi országban egyre nagyobb súlyt fektetnek az élelmiszerek biztonságosabb előállítására. Az egészségügyi hatóságok rendeletekkel szabályozzák a felhasználható nyers-, alap- és segédanyagok fajtáit, rögzítik a veszélyesnek minősülő szennyeződések tűrési határértékeit. A kormányzati szervek hatékony ellenőrző hálózatokat építenek ki, sűrítik az ellenőrzést és szigorítják a szankciókat.
Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer
MSZ ISO / IEC 27001:2005 vagy ISIS12 Információ Biztonsági Irányítási Rendszer
A mai világ tudásalapú gazdaságában az információ felbecsülhetetlen értéket képez. Nem elégséges az előállítására koncentrálni, megfelelően kell kezelni, tárolni. Egyre jobban felismerik a szervezetek vezetői, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a folyamatos megelőzésre, a védelmi megoldások megfelelő szintű biztosítására. Napjainkban a szervezetek információikat mind papíralapon, mind elektronikusan kezelik, számos informatikai alkalmazást, rendszert használnak, ezek összetettsége, sokrétűsége adatvesztést, ezáltal jelentős károkat okozhat. Azok a szervezetek, amelyek bizalmas adatokat, információkat vesztettek el, belső vagy külső támadásokat éltek át, nehezen – hosszú idő elteltével – vagy egyáltalán nem tudtak kilábalni az őket ért veszteségből. Számos támadási lehetőség (pédául: vírustámadás, ipari kémkedés, katasztrófák, stb.) ismert mindannyiunk előtt, amelyek bizonyítják, hogy szükséges a szervezetek részére a bevezetett és tanúsított Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR). Az Információ Biztonsági Irányítási Rendszer segítséget nyújt, hogy a szervezetek megismerhessék – az eddig még ismeretlen – kockázatokat, hiányosságokat, hibákat, nyílt támadási felületeket, a feltárt és megismert kockázatokat elemezzék, a kapott eredmények alapján a megfelelő intézkedéseket bevezessék, megelőzve a lehetséges veszteségek forrásainak kialakulását.
Információ Biztonsági Irányítási Rendszer