termékéletciklus-menedzsment (PLM)

A termékéletciklus-menedzsment (PLM = product lifecycle management) alatt a holisztikus (a rendszert vagy annak egy vetületét egészében vizsgáló), vállalati szintű menedzsment és az összes termékadat és folyamat vezérlését értjük.
Tulajdonképpen az élőlényekéhez hasonlóan egy áru életét is szakaszokra bontja, és e szakaszokban optimalizálja a tényezőket. Tehát kezdve a fejlesztéstől, a gyártástól, az értékesítéstől a karbantartásig, a szétszerelésig, megsemmísítésig megpróbál a legátgondoltabban, a leghatékonyabban működni.
Ebben az összefüggésben a PLM-ötlet egyik célja, hogy a termékfejlesztési folyamatot központosított és következetes adatkezelésen keresztül támogassa, és növelje a fejlesztési termelékenységet. Ennek a megközelítésnek a megvalósításához számos informatikai (IT) alapú PLM-megoldás létezik. A megfelelő megoldás főleg az iparágtól függ, ahol azt alkalmazni kívánják.

A termék életciklusa

A termék életciklusa a létrehozási fázisok összege, amelyeken a termék halad az idő-dimenzió mentén. Az élőlények életciklusához hasonlóan a fejlődés, a növekedés, az érettség és az ártalmatlanítás szakaszán esik át.

Schuh és Rudolf 2015

piackutatás

létrehozás

fejlesztés

beszerzés

termelés

értékesítés

logisztika

szolgáltatás

ügyfélszolgálat

megsemmisítés

ujrahasznósítás

A fenti definícióra hivatkozva az ábra a termék életciklusát mutatja be a piackutatástól a termék megsemmísítéséig. A fázisok olyan egyedi folyamatokra oszlanak, amelyeket a termékek jellege határoz meg, tehát így termékenként eltérések lehetnek, kell, hogy legyenek. Az egyes termékek speciális követelményei befolyásolják az életszakaszokat, mint például a gyártást, összeszerelést, költséget vagy újrahasznosítást.
A termék életciklusa mentén számos termékkel kapcsolatos adat és információ keletkezik, amelyek idővel megváltoznak. A holisztikus termék életciklusának megfelelően a PLM-megközelítés célja, hogy központilag kezelje az összes termékhez kapcsolódó adatot és információt, továbbítsa azt a megfelelő felhasználói csoportoknak, és biztosítsa az adatok integritását.
A vállalati irányítási rendszerek (ERP) hasonlóan a PLM-hez olyan fogalmak és technológiák továbbfejlesztéseként jöttek létre, amelyeket először külön-külön vezettek be. Csak később vált lehetővé, hogy ezek a fogalmak úgy integrálódjanak, hogy támogassák a vállalat különböző területeit, és lehetővé tegyék a papírmentes együttműködést. Ezek a fogalmak és technológiák magukban foglalják a számítógépes tervezést (CAD), a mérnöki adatkezelést (EDM), a termékadat-kezelést (PDM) és a számítógépes integrált gyártást (CIM). (Schuh és Rudolf 2015)

A PLM-ötlet jövőképe

A PLM tudományos megközelítései alapján az ábra bemutatja a PLM elképzelését: vállalati szintű adat- és információforrás létrehozása egyetlen helyen. A PLM-rendszer célja ezért az adatok / információk folyamatos áramlása és hosszaférhetővé tétele minden felhatalmazott felhasználó számára. (Lehet akár külső felhasználó vagy adatfeldolgozó is.) Minden adatfelhasználónak hozzáfés kell a vállalat központi adattárházhoz. Az összes korábban párhuzamosan meglévő informatikai rendszer elérésével a PLM-rendszeren a hozzá tartozó adatbázis az egyetlen igazságforrás a vállalatok számára. Egy PLM-rendszer segítségével minden felhasználó mindig hozzáférhet az aktuális adatokhoz, és szükség esetén látja azoknak az időbeli evolúcióját.
A PLM-elmélet sikeres megvalósításához szükséges a PLM menedzsmenti megközelítés, és a szoftver megoldások összekapcsolása. A vállalat-specifikus folyamatok, a termékadatok és a kapcsolatok kiépítése az informatika feladata. Itt a teljes termék életciklusa hálózatban is megvalósítható, azaz a beszállítók, az ügyfelek és a logisztikai láncban szolgáltatók bármikor hosszáférnek a nekik szánt adatokhoz. Ez a jövőkép gyorsabb innovációs ciklusokat tesz lehetővé, miközben csökkenti a költségeket és hatékonyabban használja fel a földrajzilag szétszórt helyszínek és beszállítók előnyeit.
A fenti lehetőségek mellett a PLM-ötlet megvalósítása a vállalkozásban további előnyökkel jár: A strukturált rendszer által támogatott PLM központi szerepet játszik az agilis (gyorsan reagáló), interdiszciplináris (több tudományterületet is érintő) termékfejlesztési folyamatokban. A termékfejlesztésben figyelembe lehet venni a visszajelzéseket a későbbi termék-életszakaszokból származó adatokból. Ez a gyorsabb és sikeresebb termékfejlesztést teszi lehetővé.

Piackutatás

Legyen az a meglévő termék minősítése céljából, vagy egy tejesen új igényfelmérés okából, egy termék innováció vásárlói piackutatás nélkül ritkán …

Read More

Létrehozás

Tudom, hogy mit kívánna a piac, milyen lenne maga a termék? Először is álmodjuk, meg hogy mik lesznek a főbb paraméterei, …

Read More

Fejlesztés

Konkretizáljuk a terméket. Mik a technológiai lehetőségeink, milyen források (anyagi, emberi, technológia) állnak rendelkezésre? Melyik az optimális anyag és forma? …

Read More

Értékesítés

Értékesítés Megvan a termékünk, és ismerjük a piaci szükségleteket, célcsoportunkat. A megfelelő marketingkampánnyal gyorsan terítjük a piacot. Várhatóan a konkurencia sem alszik, …

Read More

Beszerzés

Most már léteznek reális termékszükségletek (rendelések), és ezek kielégítéséhez beszerzünk minden szükséges forrást. A „KANBAN“ (azaz húzó- vagy hívóelv) módszertant …

Read More

Termelés

Próbáljunk folyamatosan továbbképzett munkatársakkal dolgozni! Amennyiben ez nem lehetséges, mert pl. gyakori a munkaerőváltás, a „Poka Yoke“ (hibaelkerülés) módszertan segíthet. A gyártás …

Read More

Logisztika

Az integrált rendszer nyilván tudja, hogy melyik termelési sorszám alatt kinek, mikor és hova kell szállítani. Ráadásul nem termelünk raktárra, illetve …

Read More

Szolgáltatás

A mai modern termékek (főleg technikai eszközök) folyamatosan küldenek vissza adatokat a használatukról. Azaz a nyomtató jelzi, ha szervizre van …

Read More

Ügyfélszolgálat

Előfordulhat, hogy baj van, a vevőnknek kérdése van, vagy nem tudja kezelni az eszközt. Kompetens partnerként mutatkozzunk be, és gyorsan …

Read More

Megsemmisítés

A termékhasználat végére értünk. A termékre már nincs szükségünk, vagy már használhatatlan. De mit kezdünk vele? Kidobjuk? Miből van? Hova vihetjük? Káros …

Read More

Újrahasznosítás

Főleg azokat a termékeket, amik képesek az ellátási láncban körforgást járni (csomagolási segédeszközök, palack, láda, hordó, konténer stb.), de azokat …

Read More

A termékéletciklus kezelésének lehetőségei - áttekintés

A PLM potenciális előnyei az értéklánc minden területén tükröződnek, összhangban az életciklus megközelítéssel és a kapcsolódó holisztikus nézettel. Ezzel a koncepcióval a piacra jutási idő lerövidülhet, a felhasználási fázisban lévő terméket a jobb szolgáltatások támogathatják, és az ártalmatlanítást előzetesen tervezhetjük a termékkoncepcióban. Összefoglalva, a PLM által elért lehetséges előnyök négy területre oszthatók: (Schuh és Lenders 2008, Schuh és Rudolf 2015)

  • Pénzügyi előnyök
  • Időelőny
  • Minőségi javulás
  • Üzleti teljesítmény

Mindenekelőtt a pénzügyi potenciálok tükröződnek a nyereségnövekedésben, amelyet például a termék korai piaci bevezetése – és így magasabb értékesítési adatok -, vagy a költségek csökkentése valósít meg. A költségcsökkentés lehetséges például a prototípus építése, az anyagköltségek, a termelési költségek, a tárolási költségek, a szolgáltatási költségek vagy a munkaerőköltségek területén. Ezenkívül további bevételi lehetőségek nyílnak meg az ügyfélszolgálattal. (AddOn- Marketing)
A PLM-rendszer bevezetésének egyik legnagyobb előnye a piacra jutás idejének csökkenése. A hatékony folyamattervezés, a projektfeldolgozási idő, az átfutási idő, a problémamegoldó idő, és így a piacra jutás idejének csökkenéséhez is vezet.
Ezen túlmenően a PLM előnyökkel jár a minőség terén. A termékminőség fogalma nem csak ténylegesen az előállított termék minőségére utal, hanem az előállítási folyamatok hatékonyságára is, valamint a vevői igények (vélemények) és a termék piaci szereplésének nyomon követésére is. Így a PLM segítségével nem csak a gyártási hibák észlelhetők, hanem az újrafeldolgozás vagy az ügyfelek panaszai is csökkenthetőek, de több termékváltozat is megvalósítható.
Végül vannak olyan lehetőségek az üzleti teljesítmény területén, amelyeket nem lehet közvetlenül mérni. Ezek magukban foglalják az adatok és információk értékét, valamint azok kezelését. Minél naprakészebb és elérhetőbb az adat- és információszint, annál nagyobb a jelenlegi helyzet átláthatósága. Ez nagy segítség minden döntéshozatanál.

A PLM-rendszer adatkezelési szempontjai

  • Gyors és hatékony hozzáférés minden osztály számára
  • Az adatok inkonzisztenciájának (következetlenségének) elkerülése, a redundancia (fölösleges többlet) kiküszöbölése
  • Naprakész adatbázis biztosítása

Munkavállalók bevonnása

Annak érdekében, hogy a PLM potenciális előnyeit teljes mértékben kihasználhassuk, a technikai megvalósítás mellett különösen nagy szükség van a vállalat alkalmazottainak bevonására. A cél az, hogy a munkavállalók cél-orientált és hatékony együttműködést érjenek el.

A termékéletciklus kezelése alkalmazási területei

A PLM magában foglalja a vállalat minden területét, de a különböző területeken eltérő intenzitású. Történelmileg a PLM elsősorban a termékfejlesztésben jelentkezett. Ezért számos PLM-alapú módszer és eszköz az értéklánc e területére összpontosít. Csak az utóbbi években vált nyilvánvalóvá, hogy a hálózatépítés más területeken is zajlik, mint például a termelés és az összeszerelés.
A múltban a PLM használata nagyobb valószínűséggel fordult elő az olyan iparban, mint a repülőgépipar vagy az autóipar, ahol a nyomonkövethetőség alapfeltétel volt. Ma a PLM koncepció megvalósítása szinte minden iparágban megtalálható ahol a nyomonkövethetőség az egész ellátási láncon át elvárt. Felismerték, hogy az adatok és információk kezelése, valamint a folyamatok hálózatba szervezése potenciális előnyökkel jár, amelyek akár a cipők, ruházati cikkek, ékszerek, vegyipari termékek vagy más befektetési, fogyasztói- és fogyasztási cikkek gyártásában is megvalósíthatóak. (Schuh és hitelezők 2008)

PLM-rendszer szolgáltató

A gyakorlatban a PLM-koncepciók megvalósítását az informatikai rendszerek engedélyezik vagy támogatják. Az elmúlt években az iparágakban nőtt a PLM informatikai rendszerek iránti kereslet. A legtöbb PLM-alapú módszer és eszköz összekapcsolja a folyamatokat és az adatokat, különösen az adatok integrálását az informatikai rendszeren keresztül. Ezeket az informatikai rendszereket gyakran a szoftvergyártók PLM-rendszerként említik.
Jelenleg a PLM-szállítói piacon néhány nagy szolgáltató van, köztük a Dassault Systèmes, az Oracle, a PTC, az SAP vagy a Siemens. Ezek mellett vannak más kisebb szolgáltatók is, akik kevésbé látják magukat „teljes körű“ szolgáltatóként , mint inkább speciális megoldások szolgáltatójaként. Például az élelmiszer- vagy vegyiparban a PLM-beszállítók gyakran különböznek a mechanikai- és a gépgyártásétól.
Néhány PLM-szállító önállóan terjeszti termékét, és maguk is végrehajtják a megvalósítást. Más szolgáltatók a PLM-rendszerüket kizárólag vagy kiegészítő módon értékesítési vállalatokon keresztül kínálják. Ezek többnyire iparágakra specializálódtak, és az eredeti PLM-rendszert már nagyrészt kiigazították. A kívánt üzleti funkciókat támogató megfelelő informatikai rendszer kiválasztásakor a szolgáltatók, akik egyidejűleg áttekintést nyújtanak a szoftverfunkciókról, segítenek. (Schuh és hitelezők 2008)

© 2018 T-Alfasystem Kft.
Telefon: +36 (20) 351 24 76
Impressum
Cégbemutató

© 2018 T-Alfasystem Kft.
Impressum
Cégbemutató