MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer

Az utóbbi évtizedekben jelentősen növekedett az élelmiszerek okozta megbetegedések száma. Ez a tendencia az iparilag fejlett és a fejlődő országokban egyaránt megfigyelhető és ennek következtében az élelmiszer-biztonság világszerte az érdeklődés középpontjába került.
Korábban egy-egy élelmiszer-fertőzés, vagy egyéb szempontból veszélyes élelmiszer a világ adott szegmensének a helyi problémája maradt, addig ma már – a kereskedelem világszintűvé válása folytán – a kórokozók, az élelmiszerbiztonsági szempontból veszélyes termékek gyorsan eljuthatnak nagy távolságokra, növelve ezzel a potenciálisan veszélyeztetettek számát. A nemzetközi turizmus erősödése szintén elősegíti a betegségeket okozó mikroorganizmusok gyors szétszóródását.
A lehetséges megbetegedések számának növekedése azzal a következménnyel jár, hogy valamennyi országban egyre nagyobb súlyt fektetnek az élelmiszerek biztonságosabb előállítására. Az egészségügyi hatóságok rendeletekkel szabályozzák a felhasználható nyers-, alap- és segédanyagok fajtáit, rögzítik a veszélyesnek minősülő szennyeződések tűrési határértékeit. A kormányzati szervek hatékony ellenőrző hálózatokat építenek ki, sűrítik az ellenőrzést és szigorítják a szankciókat.
Mit tartalmaz az Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer?
Az ISO 22000 szabvány a hatékony Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) kialakításához szükséges követelményeket részletezi, amely magában foglalja a HACCP lépéseit, az ISO 9001-es Minőségirányítási Rendszer követelményeit, és meghatározza az előfeltételeket, amelyek az élelmiszerek biztonságos előállításához, kezeléséhez nélkülüzhetetlenek.
Kinek ajánljuk az Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer tanúsítását?
A szabvány szerint az ISO 22000-es szabványban megfogalmazott követelmények az élelmiszerlánc minden olyan résztvevője számára útmutatást ad, aki hatékony Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszert akar kialakítani és működtetni. Így segítséget nyújt:
az élelmiszerlánc közvetlen résztvevőinek: a takarmány-előállítóknak, a mezőgazdasági termelőknek, az élelmiszergyártóknak, és –kereskedőknek, a vendéglátóipari egységeknek, az élelmiszerek raktározásával, szállításával és terítésével foglalkozóknak;
az élelmiszerlánc közvetett résztvevőinek: pl. az élelmiszer-ipari gépeket, csomagolóanyagot gyártó szervezeteknek.
Melyek a tanúsított Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer előnyei?
A független auditorok közreműködésével végrehajtott tanúsítási eljárás igazolja, hogy a szervezet:
  • képes arra, hogy biztonságos élelmiszert állítson elő,
  • az előállított élelmiszert biztonságos módon kezelje,
  • elkötelezett az élelmiszerbiztonság érdekében,
  • megfelel a hazai és nemzetközi normáknak.
A tanúsított élelmiszer-biztonsági rendszer:
annak igazolása, hogy a szervezet eszközként alkalmazza a szabvány követelményeit a biztonságos élelmiszer előállításához,
  • erősíti a vállalkozás piaci megítélését,
  • javítja a kapcsolatot a beszállítókkal, külső és belső vevőkkel, valamint a hatóságokkal,
  • elismertséget jelent a társadalom és a gazdaság összes szereplője között,
  • egységesíti a HACCP rendszer és az ISO 9001-es szabvány követelményeit.