Irányítási rendszerek

Irányitási Rendszerek

A nemzeti szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület, a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XVIII. Törvény alapján teszi közzé. A szabványok alkalmazása e törvény alapján önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezendően alkalmazandónak nyilvánítja. A szabványok előírásai szerint bármely szervezet tevékenységétől, méretétől, képességeitől függetlenül kiépíthet, működtethet, tanúsíttathat menedzsment rendszereket.